RWCAMP – Erasmus+ sport

RWCAMP – Erasmus+ sport

Uspešno smo predlagali projekt RWCAPM. Sedaj moramo počakati še na pozitiven odgovor evropske komisije.

O PROJEKTU:

Projekt Relearn water polo campus (RWCAMP) povezuje sedem organizacij iz petih različnih držav. Države, ki sodelujejo v projektu RWCAMP so Italija, Hrvaška, Srbija in Slovenija, Bosna in Hercegovina pa je edina partnerska država projekta. Projekt na podlagi mednarodnega sodelovanja med vaterpolo klubi teh držav ponuja priložnost za srečevanje športnikov, trenerjev, sodnikov in športnih uradnikov, izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter za promocijo športnih dejavnosti, napredka in razvoja. Koordinatorsko vlogo in odgovornost za projekt ima Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj. Udeleženci bodo s pomočjo Fakultete za organizacijske vede in Zavoda za turizem in kulturo Kranj pridobili teoretično znanje s področja športa in spoznali Mestno občino Kranj in Gorenjsko. V projektu je več ciljnih skupin – športniki, trenerji, sodniki in športni uradniki. Najpomembnejša ciljna skupina v projektu RWCAMP so vaterpolisti, stari med 16 in 18 let, ki končujejo srednjo šolo in se pripravljajo na univerzitetno izobraževanje. Gre za inovacijo za mlade športnike po zaključku projekta RWCAMP in za pridobivanje povezav glede športa in izobraževanja. Pozitiven pristop je namreč ključen za mlade športnike, skupaj z vrednotami kakovostne izobrazbe, ki mladim omogoča ustvarjanje življenjskih ciljev. Ambasador projekta, ki se bo razvil s projektom samim, bo s pomočjo mehanizma orisal izrazne vrednote, ki jih omogoča povezava vrednot športa, izobraževanja in kulture. RWCAMP bo zagotovil dolgoročno sodelovanje in izmenjavo športnikov, trenerjev, sodnikov in športnih uradnikov na različnih področjih aktivnosti med partnerji, vključenimi v projekt.

Več o programu Erasmus+https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Attachment