BON21

BON21

Spoštovani,

spodaj prilagamo obvestilo olimpijskega komiteja Slovenije in prilagamo vso dokumentacijo za koriščenje BONA21, s katerim boste lahko poravnali tudi vadnino v našem klubu. V prilogah najdete tako možnost za koriščenje lastnega bona, kot za prenos bona na otroka oz. starša.

Olimpijski komite Slovenije

Kot veste je Vlada RS julija meseca letos sprejela ukrep, ki uvaja t.i. BON21, to je bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi. Med poslovnimisubjekti, ki so upravičeni do uveljavitve nadomestila iz naslova vnovčenih bonov, so tudi poslovni subjekti, ki opravljajo kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih:

  • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
  • 93.190 – Druge športne dejavnosti

Menimo, da gre za pomembno priložnost, da naša športna društva pridobijo sredstva iz tega naslova za kritje vadnin, članarin ter drugih športnih storitev, zato vas lepo predlagamo, da vaše osnovne organizacije spomnite na to možnost in jih mogoče spodbudite, da svoje člane že sedaj obvestijo o tej možnosti, saj so boni veljavni le še 4 mesece in jih je bilo že do sedaj možno vnovčiti tudi za celo paleto drugih dejavnosti.

Podrobne informacije se nahajajo na spodnji povezavi:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/